Συνάντηση του Αντώνη Φράγκου με Διευθυντές-Προϊσταμένους του Δήμου και Προεδρείο Συλλόγου εργαζομένων...

Συνάντηση του Αντώνη Φράγκου με Διευθυντές-Προϊσταμένους του Δήμου και Προεδρείο Συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ για μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτιας»

Στις 6/4/2017, ημέρα Πέμπτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΞΕΝΙΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Διευθυντών και Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών Αντώνη Φράγκο. Σημειώνεται ότι προ ολίγων ημερών ο Αντιδημάρχος είχε συναντηθεί με τον Προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου μας, προκειμένου να συζητηθούν λειτουργικά θέματα του Δήμου και είχε αποφασισθεί να γίνει και η εν λόγω συνάντηση.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκαν τα εξής:
Θα ενοποιηθούν τα πρωτόκολλα όλων των Υπηρεσιών με το κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, ενώ πλέον στο πρωτόκολλο θα αποτυπώνεται όλη η πορεία του εγγράφου, καθώς θα γίνεται καταχώρηση του χρόνου χρέωσης του εγγράφου και του υπαλλήλου που το έχει χρεωθεί. Σε περίπτωση που παρέρχεται άπρακτη η διοικητική προθεσμία που τάσσει ο νόμος για την απάντηση – διεκπεραίωση του εγγράφου, αυτό θα αποτυπώνεται άμεσα στο σύστημα και θα ενημερώνονται οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι.
Τα έγγραφα θα διακινούνται ηλεκτρονικά προκειμένου, αφενός μεν να μειωθεί ο χρόνος διαχείρισης τους, αφετέρου δε να μειωθεί το κόστος σε χαρτί και μελάνια αλλά και οι εργατοώρες.
Θα εισαχθεί η ψηφιακή υπογραφή για όλους τους Διευθυντές και Προϊσταμένους και για την χρήση της θα διοργανωθούν σεμινάρια.
Όποιος υπάλληλος επιθυμεί να απουσιάσει από την εργασία του, έστω και για λίγα λεπτά θα πρέπει εγγράφως να ενημερώνει τον Προϊστάμενο και Διευθυντή του, ο οποίος θα εξετάζει το αίτημα και θα εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν, αν θα παρέχει την συναίνεσή του.
Η τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων αποτελεί υποχρέωση όλων των υπαλλήλων. Σε αυτή την κατεύθυνση υπήρξε δέσμευση ότι θα υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος του ωραρίου από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Όπως δήλωσε ο Αντώνης Φράγκος «η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου εξαρτάται πρωτίστως από του Διευθυντές και Προϊσταμένους των Υπηρεσιών. Αυτοί αποτυπώνουν την εικόνα του Δήμου μας. Οι αιρετοί έρχονται και παρέρχονται. Με συνεργασία, θέληση και συντονισμό πολλά μπορούν να αλλάξουν προς όφελος όλων μας».

πηγη