ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ : Έκκληση για προσφορά αιμοπεταλίων

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ : Έκκληση για προσφορά αιμοπεταλίων

Συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Σας γνωρίζουμε ότι συνάδελφός μας, νοσηλεύεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείου του Ρίου και χρήζει άμεσης ανάγκης αιμοπεταλίων. Όποιος επιθυμεί να προσφέρει αιμοπετάλια καλείται είτε να μεταβεί το συντομότερο δυνατό στο νοσοκομείου του Ρίου (τηλ. 2613603000) για το σκοπό αυτό, είτε να μεταβεί αρχικά στο Γ.Ν Άμφισσας κατά τις ημέρες Δευτέρα-Τρίτη και Τετάρτη και κατά τις ώρες αιμοδοσίας, όπου κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία αιμοδοσίας (τηλ. 2265022222), μπορεί να προβεί στις αναγκαίες εξετάσεις προκειμένου όπως διαπιστωθεί εάν μπορεί να προσφέρει ή όχι αιμοπετάλια.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Ο

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δρόσος ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος